Sông Lô – Vĩnh Phúc: Trang trại xây dựng không phép ngang nhiên thách thức pháp luật

Xây dựng trái phép trên diện tích gần 4,8ha đất rừng, trang trại lợn tại thôn Đồng Tâm, xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đang tiềm ẩn những hệ luỵ về ô nhiễm môi trường và mất cân bằng sinh thái.

Sông Lô – Vĩnh Phúc: Trang trại xây dựng không phép ngang nhiên thách thức pháp luật

Xây dựng trái phép trên diện tích gần 4,8ha đất rừng, trang trại lợn tại thôn Đồng Tâm, xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đang tiềm ẩn những hệ luỵ về ô nhiễm môi trường và mất cân bằng sinh thái.

Trang trại này được xây dựng trên phần đất rừng sản xuất của ông Tạ Xuân Khang. Việc xây dựng, san gạt hạ nền đều không phép và trái pháp luật

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác