Sơn Tây (Hà Nội): Chủ đầu tư “nhờn luật” hay cơ quan chức năng “làm ngơ”?

Mặc dù, đã quá thời gian thực hiện biện pháp khắc phục phần vi phạm về đất đai, xây dựng của công trình tại thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông (Sơn Tây, Hà Nội). Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư công trình vẫn chưa khôi phục lại tình trạng ban đầu như trước...

1 2 3 4 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác