Sóc Sơn, Hà Nội: Cửa hàng Xăng dầu Phú Minh xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt"

Cửa hàng Xăng dầu Phú Minh (đóng tại thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) đã hoàn thiện toàn bộ và đi vào hoạt động.

Đây là công trình được xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ, từng được Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị phản ánh tại ấn phẩm in số 30 ra ngày 22/10/2020 và số 32 ra ngày 5/11/2020 và các ấn phẩm điện tử cùng ngày. Tuy nhiên, điều bất ngờ là sự việc lại diễn ra ngay sát nách UBND xã Phú Minh. Kể từ khi Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị phản ánh đến nay đã gần 8 tháng trôi qua, công trình này vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt".

Sóc Sơn, Hà Nội: Cửa hàng Xăng dầu Phú Minh xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vẫn

Sóc Sơn, Hà Nội: Cửa hàng Xăng dầu Phú Minh xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vẫn

Sóc Sơn, Hà Nội: Cửa hàng Xăng dầu Phú Minh xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vẫn

Sóc Sơn, Hà Nội: Cửa hàng Xăng dầu Phú Minh xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vẫn

Sóc Sơn, Hà Nội: Cửa hàng Xăng dầu Phú Minh xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vẫn

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác