Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ: Wyndham Thanh Thủy chưa có chức năng khai thác khoáng nóng

Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ cho biết, dự án Wyndham Thanh Thủy chưa được cấp giấy phép khai thác khoáng nóng. Như vậy, chủ đầu tư dự án chưa thể thực hiện hoạt động khai thác loại tài nguyên này.

Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ: Wyndham Thanh Thủy chưa có chức năng khai thác khoáng nóng

Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ: Wyndham Thanh Thủy chưa có chức năng khai thác khoáng nóng

Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ: Wyndham Thanh Thủy chưa có chức năng khai thác khoáng nóng

Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ: Wyndham Thanh Thủy chưa có chức năng khai thác khoáng nóng

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác