Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Những gói thầu mua sắm với đơn giá thiết bị cao cấp nhiều lần so với thị trường?

Theo phản ánh, thời gian vừa qua, cơ quan chức năng liên tục phải đưa ra những quyết định cũng như áp dụng chế tài xử lý mạnh đối với các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là trong các lĩnh vực mua sắm tài sản công.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Những gói thầu mua sắm với đơn giá thiết bị cao cấp nhiều lần so với thị trường?

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Những gói thầu mua sắm với đơn giá thiết bị cao cấp nhiều lần so với thị trường?

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Những gói thầu mua sắm với đơn giá thiết bị cao cấp nhiều lần so với thị trường?

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Những gói thầu mua sắm với đơn giá thiết bị cao cấp nhiều lần so với thị trường?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác