Siêu dự án VietinBank Tower qua 4 đời Chủ tịch vẫn " đắp chiếu"

Siêu dự án Tòa tháp VietinBank “án ngữ đất vàng” qua 4 đời Chủ tịch với những quyết định quan trọng liên quan đến số phận của dự án. Cùng với đó, đến nay đã có 29 nhà đầu tư quan tâm đến dự án này. Thế nhưng, dự án vẫn chỉ là những khối sắt khổng lồ

Siêu dự án VietinBank Tower qua 4 đời Chủ tịch vẫn

Siêu dự án VietinBank Tower qua 4 đời Chủ tịch vẫn

Siêu dự án VietinBank Tower qua 4 đời Chủ tịch vẫn

Siêu dự án VietinBank Tower qua 4 đời Chủ tịch vẫn

Siêu dự án VietinBank Tower qua 4 đời Chủ tịch vẫn

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác