Rusalka - Tiền thân của dự án Champarama Resort & Spa đầy tai tiếng

Ngoài sai phạm lấn biển, trong hơn 20 năm, Champarama Resort & Spa (trước kia là Rusalka) được biết đến là dự án “tiếng tăm” nhất nhì Khánh Hòa. Từ năm 2000 đến nay, dự án đã 2 lần được cấp giấy chứng nhận đầu tư, 14 lần thay đổi chứng nhận đầu tư...

9 10 11 12 13 14 15 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác