Rong nho Sabudo có quảng cáo quá mức?

Thời gian gần đây, sản phẩm rong nho được quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội, website. Trong đó, sản phẩm rong nho Sabudo do Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ F99 phân phối cũng được quảng cáo tràn lan trên mạng với những mỹ từ thu hút...

Rong nho Sabudo có quảng cáo quá mức?

Rong nho Sabudo có quảng cáo quá mức?

Rong nho Sabudo có quảng cáo quá mức?

Rong nho Sabudo có quảng cáo quá mức?

Rong nho Sabudo có quảng cáo quá mức?

Rong nho Sabudo có quảng cáo quá mức?

Rong nho Sabudo có quảng cáo quá mức?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác