Quốc Cường Gia Lai quý 3 doanh thu thuần đạt 116 tỷ đồng, tăng 40% cùng kỳ năm trước

Công ty Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) báo cáo quý 3 doanh thu thuần đạt 116 tỷ đồng, tăng 40% cùng kỳ năm trước.

Báo Đấu Thầu đưa tin, Công ty Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) báo cáo quý 3 doanh thu thuần đạt 116 tỷ đồng, tăng 40% cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu bất động sản tăng từ 2,7 tỷ đồng lên 72 tỷ đồng nhờ ban giao căn hộ cho khách, doanh thu bán hàng hóa giảm từ 56 tỷ xuống 7,3 tỷ đồng.

Ảnh Internet

Ảnh Internet

Lãi gộp đạt 43 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ. Biên lãi gộp tăng từ 14,2% lên 37,3%. Tuy nhiên, chi phí tài chính và chi phí bán hàng trong kỳ cùng tăng mạnh lên 33 tỷ đồng và 13,7 tỷ đồng. Chi phí lãi vay ở mức 33 tỷ đồng, đột biến so với mức vài tỷ đồng mỗi quý.

Do vậy, công ty bị lỗ thuần hoạt động kinh doanh 8 tỷ đồng. Nhờ hoạt động khác đem về lợi nhuận 57 tỷ đồng mà lãi sau thuế quý III của QCG đạt 37 tỷ đồng. Lợi nhuận khác là khoản bồi thường hợp đồng 59,7 tỷ đồng.

Quốc Cường Gia Lai quý 3 doanh thu thuần đạt 116 tỷ đồng, tăng 40% cùng kỳ năm trước - ảnh 1

Đơn vị tính: tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần công ty tăng 33% lên 689 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 66% lên 74 tỷ đồng. Công ty thực hiện được 46% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính đến cuối kỳ, nợ vay ngắn hạn của QCG là 81,4 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so thời điểm đầu năm; vay dài hạn cũng giảm từ 420 tỷ đồng xuống 407 tỷ đồng. Công ty có khoản phải trả và phải nộp ngắn hạn khác 4.550 tỷ đồng, giảm 7,6% so với đầu năm. Trong đó, khoản tiền nhận của Sunny cho dự án Phước Kiển là 2.883 tỷ đồng, phải trả bên thứ ba là 658 tỷ giảm 43% và phải trả các bên liên quan 1.008 tỷ đồng, tăng 22,3%.

Quốc Cường Gia Lai quý 3 doanh thu thuần đạt 116 tỷ đồng, tăng 40% cùng kỳ năm trước - ảnh 2

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3

Tổng tài sản công ty đạt 10.757 tỷ đồng, giảm gần 300 tỷ đồng. Riêng hàng tồn kho là 7.848 tỷ đồng, tăng 4% và chiếm 73% tổng tài sản.

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác