Quảng Ngãi: Nguy cơ dự án Kênh N6 bị cắt vốn vì thi công “rùa bò”

Sự gian lận, chậm tiến độ trong thi công của Liên danh Công ty Lũng Lô 251-Công ty Hùng Tiến không chỉ làm ảnh hưởng đến sự vận hành Kênh N6, mà còn đẩy công trình đứng trước nguy cơ bị WB cắt vốn do không tuân thủ đúng thời gian quy định.

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác