Quảng cáo thực phẩm chức năng: “Nổ” không có điểm dừng

Bất chấp đạo đức kinh doanh, dùng đủ chiêu trò gian dối để bán hàng, đó là tình trạng “loạn”quảng cáo thực phẩm chức năng hiện nay. Những loại “thần dược” đang được “tung hô”, quảng cáo vô tội vạ…

Quảng cáo thực phẩm chức năng: “Nổ” không có điểm dừng

Quảng cáo thực phẩm chức năng: “Nổ” không có điểm dừng

Quảng cáo thực phẩm chức năng: “Nổ” không có điểm dừng

Quảng cáo thực phẩm chức năng: “Nổ” không có điểm dừng

Quảng cáo thực phẩm chức năng: “Nổ” không có điểm dừng

Quảng cáo thực phẩm chức năng: “Nổ” không có điểm dừng

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác