Quảng cáo thổi phồng "công dụng" thực phẩm BVSK GlycoFast đang lừa dối người tiêu dùng Việt

Được cấp giấy xác nhận đăng ký là thực phẩm BVSK nhưng sản phẩm GlycoFast lại được quảng cáo “thổi phồng” là sản phẩm viên sủi số 1, viên sủi điều trị gan đầu tiên tại Việt Nam để gây hiểu nhầm bản chất công dụng sản phẩm, lừa dối người tiêu dùng?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác