Quảng cáo sai sự thật là hành vi lừa đảo khách hàng, cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự

Nhóm phóng viên Thương hiệu và Pháp luật xâm nhập vào thị trường mỹ phẩm online, thu thập rất nhiều vi phạm của các boss, các cá nhân và đơn vị quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội...

47 48 49 50 51 52 53 

 

54 55 56 57 58 59 60 61 62 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác