Quảng cáo sai sự thật công dụng sản phẩm Xịt họng Bdferm Bio Spray: Ai chịu trách nhiệm?

Tại các video được đăng tải trên kênh youtube của công ty mình, bà Diệu Hiền - Giám đốc Công ty TNHH TMDV DI HI đã quảng cáo sai sự thật công dụng sản phẩm Xịt họng Bdferm Bio Spray.

Quảng cáo sai sự thật công dụng sản phẩm Xịt họng Bdferm Bio Spray: Ai chịu trách nhiệm?

Quảng cáo sai sự thật công dụng sản phẩm Xịt họng Bdferm Bio Spray: Ai chịu trách nhiệm?

Quảng cáo sai sự thật công dụng sản phẩm Xịt họng Bdferm Bio Spray: Ai chịu trách nhiệm?

Quảng cáo sai sự thật công dụng sản phẩm Xịt họng Bdferm Bio Spray: Ai chịu trách nhiệm?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác