PVcomBank lỗ trước thuế gần 500 tỷ trong năm tài chính 2020?

Theo báo cáo kiểm toán độc lập của AASC, có nhiều nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2020 là "không thể xác định" được. Bên cạnh đấy, nếu như hợp nhất số liệu báo cáo của hai bên AASC và PVcomBank sẽ cho thấy có thể PVcomBank đang lỗ trước thuế gần...

PVcomBank lỗ trước thuế gần 500 tỷ trong năm tài chính 2020?

PVcomBank lỗ trước thuế gần 500 tỷ trong năm tài chính 2020?

PVcomBank lỗ trước thuế gần 500 tỷ trong năm tài chính 2020?

PVcomBank lỗ trước thuế gần 500 tỷ trong năm tài chính 2020?

PVcomBank lỗ trước thuế gần 500 tỷ trong năm tài chính 2020?

PVcomBank lỗ trước thuế gần 500 tỷ trong năm tài chính 2020?

PVcomBank lỗ trước thuế gần 500 tỷ trong năm tài chính 2020?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác