Phú Thọ: Dân "dài cổ" chờ bồi thường gần 10 năm, Sở VHTT&DL đề xuất thưởng vì GPMB nhanh

Sau loạt bài phản ánh của Dân Việt, Sở VHTT&DL đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Phú Thọ về công tác kiểm tra, rà soát và đề xuất nguồn kinh phí chi trả tiền bồi thường, GPMB cho hơn 40 hộ dân tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn...

75

76 77 78 79 80 81 

 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác