Phù Ninh – Phú Thọ : Sông Lô ‘chảy máu’, trách nhiệm thuộc về ai?

Tình trạng khai thác cát trên sông Lô thuộc địa phận huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ có diễn biến ngày càng phức tạp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bỏ mặc Nghị định của Chính phủ từ ngày 10/4/2020, cấm khai thác cát, sỏi tại khu vực bờ sông có nguy cơ sạt, lở

Phù Ninh – Phú Thọ : Sông Lô ‘chảy máu’, trách nhiệm thuộc về ai?

Phù Ninh – Phú Thọ : Sông Lô ‘chảy máu’, trách nhiệm thuộc về ai?

Phù Ninh – Phú Thọ : Sông Lô ‘chảy máu’, trách nhiệm thuộc về ai?

Phù Ninh – Phú Thọ : Sông Lô ‘chảy máu’, trách nhiệm thuộc về ai?

Phù Ninh – Phú Thọ : Sông Lô ‘chảy máu’, trách nhiệm thuộc về ai?

Phù Ninh – Phú Thọ : Sông Lô ‘chảy máu’, trách nhiệm thuộc về ai?

Phù Ninh – Phú Thọ : Sông Lô ‘chảy máu’, trách nhiệm thuộc về ai?

Phù Ninh – Phú Thọ : Sông Lô ‘chảy máu’, trách nhiệm thuộc về ai?

Phù Ninh – Phú Thọ : Sông Lô ‘chảy máu’, trách nhiệm thuộc về ai?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác