Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa: Tiết kiệm ngân sách hạn hẹp

Nhiều gói thầu do Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa làm chủ đầu tư có mức tiết kiệm ngân sách hạn hẹp. Bên cạnh đó một số gói thầu tổ chức rộng rãi qua mạng có tính cạnh đó tính cạnh tranh hạn chế khi chỉ một nhà thầu tham dự.

Tiết kiệm ngân sách eo hẹp

Theo khảo sát, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 6868 (địa chỉ hoạt động tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) là nhà thầu được phê duyệt trúng nhiều gói thầu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang). Đáng nói hơn, tiết kiệm ngân sách sau đấu thầu thường ở mức nhỏ giọt, không đáng kể.

Đơn cử như tháng 12/2021 tại gói thầu Mua thiết bị dạy và học cho các trường trên địa bàn huyện Hiệp Hoà năm 2021 (lần 2), Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 6868 được Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa phê duyệt trúng thầu với giá 1.985.800.000 đồng (giá gói thầu 1.985.800.000 đồng) theo Quyết định số 392/QĐ-PGD&ĐT ngày 30/12/2021 do ông Phạm Văn Hà – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa ký. Như vậy, tại gói thầu trị giá gần 2 tỷ đồng được tổ chức theo hình thức Mua sắm trực tiếp đã không tiết kiệm được đồng nào cho ngân sách nhà nước.

Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu do ông Phạm Văn Hà, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa ký.

Trước đó, tháng 8/2021 tại gói thầu Mua thiết bị dạy và học cho các trường trên địa bàn huyện Hiệp Hòa năm 2021, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 6868 cũng được phê duyệt trúng thầu với giá 2.859.600.000 đồng (giá gói thầu 2.871.000.000 đồng) theo Quyết định số 190/QĐ-PGD&ĐT ngày 31/8/2021 do ông Phạm Văn Hà – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa ký. Tính ra, tại gói thầu trị giá hơn 2,8 tỷ đồng, chỉ tiết kiệm được khoảng 11 triệu đồng cho ngân sách nhà nước. Con số quá ít ỏi.

Chưa dừng lại, tháng 4/2020, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 6868 cũng được phê duyệt trúng gói thầu Mua bàn ghế học sinh trang bị cho các trường THCS trên địa bàn huyện Hiệp Hòa năm 2020 với giá 2.975.800.000 đồng (giá gói thầu 2.978.500.000 đồng) theo Quyết định số 58/QĐ-PGD&ĐT ngày 08/4/2020 do ông Phạm Văn Hà – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa ký. Tại gói thầu trị giá hơn 2,9 tỷ đồng, chỉ tiết kiệm được khoảng gần 3 triệu đồng cho ngân sách  nhà nước.

Năm 2019, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 6868, trong vai trò liên danh cũng được Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa phê duyệt trúng gói thầu Mua sắm bàn ghế học sinh các trường Tiểu học và Trung học cơ sở huyện Hiệp Hòa năm 2019 với giá 1.591.920.000 đồng (giá gói thầu 1.593.900.000 đồng) theo Quyết định số 137/QĐ-PGD&ĐT ngày 05/4/2019 do ông Phạm Văn Hà – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa ký. Gói thầu trị giá hơn 1,5 tỷ đồng, chỉ tiết kiệm được khoảng gần 2 triệu đồng cho ngân sách nhà nước.

Tháng 12/2020 tại gói thầu Mua sắm bàn ghế, đồ dùng đồ chơi cho các trường mầm non trên địa bàn huyện Hiệp Hòa năm 2020, Công ty CP Phúc Vượng được phê duyệt trúng thầu với giá 4.963.142.000 đồng (giá gói thầu 4.963.142.000 đồng) theo Quyết định số 279/QĐ-GDĐT ngày 28/12/2020 do ông Phạm Văn Hà – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa ký. Tiết kiệm ngân sách 0 đồng.

Tương tự, tháng 5/2020, Công ty CP Phúc Vượng cũng được phê duyệt trúng gói thầu số 01: Mua thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các trường mầm non với giá 5.688.000.000 đồng (giá gói thầu 5.698.900.000 đồng) theo Quyết định số 99/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/5/2020 do ông Phạm Văn Hà – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa ký. Gói thầu trị giá hơn 5,6 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm được khoảng gần 11 triệu đồng cho ngân sách nhà nước.

Tại gói thầu Mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy và học cho các phòng chức năng của các lớp chất lượng cao trường THCS Thị trấn Thắng, Công ty CP Phúc Vượng được phê duyệt trúng thầu với giá 935.341.000 đồng (giá gói thầu 949.566.000 đồng) theo Quyết định số 415/QĐ-PGD&ĐT ngày 13/12/2019 do ông Phạm Văn Hà – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa ký. 

Tại gói thầu Mua sắm bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi cho các Trường Mầm non, Công ty CP Phúc Vượng được phê duyệt trúng thầu với giá 2.887.098.000 đồng (giá gói thầu 2.887.820.000 đồng) theo Quyết định số 145/QĐ-PGD&ĐT ngày 09/4/2019 do ông Phạm Văn Hà – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa ký. Gói thầu trị giá hơn 2,8 tỷ đồng, chỉ tiết kiệm được chưa đầy 1 triệu đồng.

Chưa dừng lại, tại gói thầu Mua sắm thiết bị và đồ dùng, đồ chơi trang bị cho các trường mầm non trên địa bàn huyện năm 2018, Công ty CP Phúc Vượng được phê duyệt trúng thầu với giá 2.994.100.000 đồng (giá gói thầu 2.994.100.000 đồng) theo Quyết định số 127/QĐ-PGD&ĐT ngày 03/4/2018 do ông Phạm Văn Nghị – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa ký. Đấu thầu qua mạng nhưng sau đấu thầu không tiết kiệm được đồng nào cho ngân sách nhà nước.

Tháng 4/2020 tại gói thầu Mua thiết bị, đồ chơi, bàn ghế học sinh tiểu học, Công ty TNHH Thiết kế xây dựng và Đầu tư thương mại Hải Đăng được phê duyệt trúng thầu với giá 4.944.730.000 đồng (giá gói thầu 4.970.518.000 đồng) theo Quyết định số 60/QĐ-PGD&ĐT ngày 10/4/2020 do ông Phạm Văn Hà – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa ký.

Dấu hỏi về tính cạnh tranh

Không chỉ tiết kiệm ngân sách thấp, một số gói thầu tổ chức qua mạng do Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa làm chủ đầu tư có tính cạnh tranh hạn chế khi chỉ có sự góp mặt của một nhà thầu duy nhất. Do không có đối thủ cạnh tranh nên đơn vị "một mình một ngựa" dễ dàng trúng thầu.

Đơn cử như gói thầu Mua sắm trang thiết bị dạy học theo Đề án tiếng Anh năm 2020 cho các trường học trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, Công ty TNHH Trung Anh được phê duyệt trúng thầu với giá 3.887.070.000 đồng (giá gói thầu 3.933.600.000 đồng) theo quyết định số 54/QĐ-PGD&ĐT ngày 23/3/2020 do ông Phạm Văn Hà – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa ký.  

Hay tại gói thầu Mua sắm trang thiết bị dạy học Tiếng Anh cho các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Hiệp Hòa năm 2019, Công ty TNHH Trung Anh được phê duyệt trúng thầu với giá 2.126.240.000 đồng (giá gói thầu 2.192.000.000 đồng) theo quyết định số 426/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/12/2019 do ông Phạm Văn Hà – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa ký. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9p_ojwMmxakJ:https://kinhdoanhvabienmau.vn/dich-vu/phong-gd-dt-huyen-hiep-hoa-tiet-kiem-ngan-sach-han-hep/144-742-9291.kdbm+&cd=1&hl=vi&ct=clnk&gl=vn

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác