Novaland huy động vốn qua phát hành trái phiếu

Đi sâu vào nhóm 20 doanh nghiệp địa ốc dẫn đầu về tăng vay nợ trong nửa đầu năm, có thể thấy, nợ vay ngắn hạn là động lực chính cho đà tăng này, khi ghi nhận mức tăng hơn 60%, lên gần 62.500 tỷ đồng, còn vay nợ dài hạn chỉ tăng 7%, đạt khoảng 105.400 tỷ.

Những con số này cho thấy các doanh nghiệp phải huy động nhiều nguồn lực khác nhau để xử lý các vấn đề trước mắt khi hoạt động cấp tín dụng dài hạn trở nên khó khăn hơn.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; mã NVL) cho biết, Novaland ghi nhận hơn 4.628 tỷ đồng Tổng Doanh thu hợp nhất và gần 1.818 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cho 6 tháng đầu năm. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 3.723 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao các dự án như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne, Soho Residence và Victoria Village; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt gần 906 tỷ đồng.

Novaland huy động vốn qua phát hành trái phiếu
Novaland huy động vốn qua phát hành trái phiếu.

Tại ngày 30.6.2022, Tổng Tài sản của Tập đoàn đạt hơn 239.277 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cuối năm 2021. Trong đó, Hàng tồn kho ghi nhận hơn 125.506 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh đầu tư phát triển tại các dự án Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và từ việc nhận chuyển nhượng các dự án mới. 94% tổng hàng tồn kho (tương đương gần 117.967 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng, phần còn lại là BĐS đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa BĐS, BĐS đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng. Số dư tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng đạt gần 17.005 tỷ đồng.

Đối với hoạt động huy động vốn, trong quý II, Novaland đã nhận 250 triệu USD từ nhóm quỹ đầu tư do Warburg Pincus dẫn đầu. Đây cũng là lần huy động vốn có quy mô lớn thành công tiếp theo của Novaland với các nhà đầu tư quốc tế trong vòng chưa đầy một năm kể từ khi phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore vào tháng 7.2021.

Tính đến hết quý II, Tập đoàn đã nhận giải ngân tổng cộng hơn 18.572 tỷ đồng. Các khoản giải ngân được sử dụng cho các hoạt động M&A và đầu tư phát triển dự án – được ghi nhận tại khoản mục Các khoản phải thu ngắn hạn khác và Các khoản phải thu dài hạn khác trên bảng cân đối kế toán.

 

Đáng chú ý, trong các khoản vay thông qua phát hành trái phiếu dài hạn, có một số khoản huy động thông qua phát hành trái phiếu quốc tế. Theo thuyết minh từ báo cáo tài chính, khoản huy động hơn 7.000 tỷ đồng bằng việc phát hành 1.500 trái phiếu chuyển đổi vào ngày 16.7.2021 theo mệnh giá bằng đô la Mỹ cho các nhà đầu tư quốc tế do The Bank of New York Mellon – Chi nhánh London với tư cách là Đại lý ủy thác và Ngân hàng Credit Suisse – Chi nhánh Singapore thu xếp và làm đại lý phát hành. Gói trái phiếu chuyển đổi có tổng giá trị 300 triệu đô la Mỹ với mệnh giá 200.000 đô la mỹ/trái phiếu, sẽ đáo hạn vào ngày 16.7.2026. Mức chịu lãi trái phiếu là 5,25%/năm. Trái phiếu không có tài sản đảm bảo và có thể chuyển đổi thành cổ phần của NVL bắt đầu từ ngày tròn 41 ngày kể từ ngày phát hành cho đến trước ngày thứ mười trước ngày đáo hạn.

Bên cạnh đó là các khoản huy động thông qua phát hành trái phiếu dài hạn ở mức 4.620 tỷ đồng cho Dallas VietNam Gamma.Ltd và khoản huy động thông qua phát hành trái phiếu dài hạn ở mức 1.154 tỷ đồng cho Credit Suise AG – Chi nhánh Singapore. Như vậy, tính đến thời điểm 30.6.2022, tổng giá trị trái phiếu nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ tại NVL là khoảng 12.780 tỷ đồng, chiếm 25,5 % tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác