Nộp tiền “bồi dưỡng” mới được cấp giấy đi đường tại Đông Anh?

Trong thời gian thực hiện giãn cách theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Hà Nội, nhiều tiểu thương tại chợ Kim Nỗ, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh cho biết, phải nộp khoản tiền “bồi dưỡng” khi xin cấp giấy đi đường để

Nộp tiền “bồi dưỡng” mới được cấp giấy đi đường tại Đông Anh?

Trong thời gian thực hiện giãn cách theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Hà Nội, nhiều tiểu thương tại chợ Kim Nỗ, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh cho biết, phải nộp khoản tiền “bồi dưỡng” khi xin cấp giấy đi đường để được đi chợ, kinh doanh, buôn bán kiếm sống.

Giấy đi đường được cấp cho bà Nguyễn Thị Dây (ảnh đã che phần thông tin cá nhân của bà Dây). Ảnh: Hoàng Long

Nộp tiền “bồi dưỡng” mới được cấp giấy đi đường tại Đông Anh?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác