Những tập đoàn, tổng công ty nào mang tiền đi đầu tư, liên kết bị thua lỗ, mất vốn?

Nội dung này được Kiểm toán Nhà nước nêu rõ trong một báo cáo ban hành mới đây.

 

Screen Shot 2022-06-24 at 17.08.56

Mang tiền đi đầu tư, liên kết nhưng nhiều Tập đoàn, Tổng Công ty đã thua lỗ lớn.

Thua lỗ lớn

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo gửi Quốc hội báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021, trong đó chỉ ra nhiều vấn đề khi thực hiện kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty và công ty.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước cũng nêu tên một số đơn vị đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, thua lỗ lớn.

Đơn cử như Công ty mẹ - Vinachem: 5/22 công ty con lỗ lũy kế đến 31/12/2020 là 15.473,64 tỷ đồng và một công ty con đang dừng hoạt động; 

VNS: Công ty mẹ (4 công ty con, 5 công ty liên kết và 3 khoản đầu tư khác lỗ lũy kế 898,88 tỷ đồng, trong đó 2 đơn vị đang tạm dừng hoạt động); Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (3 công ty con, liên kết không hoạt động, không có khả năng phục hồi sản xuất);

Screen Shot 2022-06-24 at 17.01.36

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Vinachem: 5/22 công ty con lỗ lũy kế đến 31/12/2020 là 15.473,64 tỷ đồng và một công ty con đang dừng hoạt động; 

Hay tại Công ty mẹ - PVGAS: 2/6 công ty con lỗ lũy kế 602,37 tỷ đồng; Công ty mẹ - Petrolimex: Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào lỗ lũy kế 114,82 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 57 tỷ đồng; 

Tổng Công ty Điện lực TKV: Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả lỗ lũy kế 1.771,1 tỷ đồng;

Công ty mẹ - VNPT: 2 công ty con, liên doanh lỗ lũy kế 78,8 tỷ đồng; PVCFC: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam lỗ năm 2019 và năm 2020 là 8,6 tỷ đồng.

…mất vốn

Tại báo cáo này, Kiểm toán Nhà nước cũng nêu rõ nhiều Tổng Công ty, tập đoàn đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác bị thua lỗ, mất vốn. Trong đó phải kể đến như HUD, Vinachem, PV Gas, VNPT…

HUD_TOWER__VJHQ

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) với 4/5 công ty liên kết, đầu tư khác lỗ năm 2019 và 2020 là 55,49 tỷ đồng. Ảnh báo Tiền Phong

Cụ thể: Công ty mẹ - PVFCCo: 2/3 công ty liên kết lỗ lũy kế tại 31/12/2020 là 6.474,84 tỷ đồng, 1/2 khoản đầu tư dài hạn khác lỗ năm 2020 là 45,47 tỷ đồng; 

Hay tại Công ty mẹ - HUD: 4/5 công ty liên kết, đầu tư khác lỗ năm 2019 và năm 2020 là 55,49 tỷ đồng; Vinachem: Công ty mẹ (2/9 công ty liên kết lỗ lũy kế 123,69 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (2/5 khoản đầu tư phải trích lập dự phòng 95,25 tỷ đồng), Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ (01 khoản đầu tư phải trích lập dự phòng 9,83 tỷ đồng); 

Tòa nhà PV Gas Tower có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Tòa nhà PV Gas Tower có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Công ty mẹ - PVGAS: có 1/2 công ty liên kết lỗ năm 2020 là 47,41 tỷ đồng; Petrolimex: TCT Gas Petrolimex - CTCP (01 khoản), Petajico Hà Nội - TCT Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (2 khoản), TCT Hóa dầu Petrolimex - CTCP (1 khoản), Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco - TCT Vận tải thủy Petrolimex (4 khoản) phải trích lập dự phòng tổng cộng 132,37 tỷ đồng;

Công ty mẹ - VNPT: 2 khoản đầu tư tại các đơn vị đang trong quá trình giải thể, phá sản tiềm ẩn rủi ro mất vốn.

HUD - 

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư phát triển các khu đô thị mới và nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Được biết, Chủ tịch HĐTV đương nhiệm của HUD là ông Nguyễn Việt Hùng; Các thành viên HĐTV gồm các ông: Đỗ Hoài Đông, Nguyễn Tuấn Anh, Phan Trường Sơn, Nguyễn Ngọc Cương

Vinachem - 

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) là doanh nghiệp đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước là chi phối, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, được thành lập theo Quyết định số 2180 TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Hóa chất Việt Nam.

Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; ngoài Văn phòng và các ban chức năng còn có 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc là Trung tâm Thông tin KHKT Hóa chất và Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hóa chất.

Trên trang web chính thức của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có lời giới thiệu: “…Mục tiêu hoạt động của VINACHEM thể hiện rõ qua 3 tiêu chí: Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại VINACHEM và vốn của VINACHEM đầu tư vào các doanh nghiệp khác…”.

Tuy nhiên, qua báo cáo của Kiểm toán Nhà nước có thể thấy có 2/9 công ty liên kết lỗ lũy kế lên tới 123 tỷ đồng; 5/22 công ty con lỗ lũy kế đến 31/12/2020 là 15.473,64 tỷ đồng và 01 công ty con đang dừng hoạt động. Vậy, lời giới thiệu của Vinachem là “kinh doanh có lãi” dường như chưa thể thực hiện được. 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác