Những sai phạm lớn tại dự án Khu dân cư Cầu Đò và Mỹ Phước 4 có “chìm xuồng”?

Liên quan đến việc đấu giá tài sản của Agribank chi nhánh Chợ Lớn, ngoài dự án Khu dân cư Hòa Lân, việc đấu giá dự án Khu dân cư Cầu Đò và Mỹ Phước 4 (Bình Dương) cũng xuất hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng

88 89 90 91 92 93 94 95 96 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác