Những “khối u” trăm tỷ đồng ở Bắc Kạn

Thời gian qua, Bắc Kạn thu hút doanh nghiệp đầu tư khai thác, chế biến sâu khoáng sản để thúc đẩy công nghiệp. Tuy nhiên, do lựa chọn, thẩm định các dự án còn thiếu sâu sát, doanh nghiệp năng lực kém, công nghệ chế biến lạc hậu, hầu hết các nhà máy giờ

Những “khối u” trăm tỷ đồng ở Bắc Kạn

Những “khối u” trăm tỷ đồng ở Bắc Kạn

Những “khối u” trăm tỷ đồng ở Bắc Kạn

Những “khối u” trăm tỷ đồng ở Bắc Kạn

Những “khối u” trăm tỷ đồng ở Bắc Kạn

Những “khối u” trăm tỷ đồng ở Bắc Kạn

 

Những “khối u” trăm tỷ đồng ở Bắc Kạn

Những “khối u” trăm tỷ đồng ở Bắc Kạn

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác