Những gói thầu sát giá của TP. Hạ Long đã 'nuôi lớn' Công ty Thành Vinh thế nào?

Có nguồn doanh thu không nhỏ từ ngân sách TP. Hà Long, thông qua các gói thầu hàng chục tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá dưới 1%, thế nhưng sức khỏe tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Vinh vẫn "đáng lo ngại" khi khối nợ ngày càng "phình to"

Những gói thầu sát giá của TP. Hạ Long đã 'nuôi lớn' Công ty Thành Vinh thế nào?

Những gói thầu sát giá của TP. Hạ Long đã 'nuôi lớn' Công ty Thành Vinh thế nào?

Những gói thầu sát giá của TP. Hạ Long đã 'nuôi lớn' Công ty Thành Vinh thế nào?

Những gói thầu sát giá của TP. Hạ Long đã 'nuôi lớn' Công ty Thành Vinh thế nào?

Những gói thầu sát giá của TP. Hạ Long đã 'nuôi lớn' Công ty Thành Vinh thế nào?

Những gói thầu sát giá của TP. Hạ Long đã 'nuôi lớn' Công ty Thành Vinh thế nào?

Những gói thầu sát giá của TP. Hạ Long đã 'nuôi lớn' Công ty Thành Vinh thế nào?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác