Nhiều sai phạm tại Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ

Không chỉ mắc nhiều sai phạm trong việc quản lý vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp, Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ còn là chủ đầu tư dự án xử lý nước thải gần 1.000 tỷ đồng chậm tiến độ, thi công “ì ạch” hàng chục năm vẫn...

Nhiều sai phạm tại Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ

Nhiều sai phạm tại Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ

Nhiều sai phạm tại Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ

Nhiều sai phạm tại Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ

Nhiều sai phạm tại Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ

Nhiều sai phạm tại Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ

Nhiều sai phạm tại Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ

Nhiều sai phạm tại Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác