Nhiều sai phạm của Yến sào Khánh Hòa tại khu đất công Nông trại dừa Cam Thịnh

Hơn 20 năm kể từ khi được UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất (năm 2001), Công ty Yến sào Khánh Hòa đã sử dụng “miễn phí” 215ha đất công và để người dân lấn chiếm 04ha đất công để làm nhà và trồng hoa màu.

Hơn 20 năm kể từ khi được UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất (năm 2001), Công ty Yến sào Khánh Hòa đã sử dụng “miễn phí” 215ha đất công và để người dân lấn chiếm 04ha đất công để làm nhà và trồng hoa màu.

Nhà máy nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa là công trình hiếm hoi mà Yến sào Khánh Hòa thực hiện thủ tục thuê đất.

Ngày 18/7/2001, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2473/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và tài sản trên đất của Công ty Vật tư Nông nghiệp Khánh Hòa, giao cho Công ty Yến sào Khánh Hòa sử dụng với diện tích 273,61ha.

Trạm dừng chân Bắc - Nam mà Yến sào Khánh Hòa xây dựng trong khuôn viên Nông trại dừa Cam Thịnh.

Cụ thể, ngày 09/8/2010, Yến sào Khánh Hòa làm thủ tục xin thuê 05ha đất khu vực trên để xây dựng Nhà máy nước giải khát cao cấp Yến sào.

04ha đất khu vực Nông trường dừa đã bị người dân xây dựng và trồng hoa màu.

Đến ngày 28/02/2020, UBND thành phố Cam Ranh có văn bản báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về nguồn gốc đất đai và quá trình sử dụng đất tại khuôn viên Nông trường dừa Cam Thịnh, xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh.

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác