Nhà ở xã hội đang bị buông lỏng quản lý

Nhà ở xã hội (NƠXH) là loại hình sản phẩm có sự hỗ trợ của Nhà nước dành cho những đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Luật Nhà ở.

Vì vậy, việc sử dụng sai quy định cần phải thiết lập chế tài xử lý nặng tay để răn đe sai phạm và tránh việc trục lợi chính sách.

Nhà ở xã hội đang bị buông lỏng quản lý

Nhà ở xã hội đang bị buông lỏng quản lý

Nhà ở xã hội đang bị buông lỏng quản lý

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác