Nhà Khang Điền muốn vay nợ 400 tỷ đồng không có bảo đảm: Có rủi ro không?

Việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) muốn vay nợ tới 400 tỷ đồng từ kênh trái phiếu khiến nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu có rủi ro hay không, nhất là dòng vốn đổ vào các doanh nghiệp bất động sản.

Nhà Khang Điền muốn vay nợ 400 tỷ đồng không có bảo đảm: Có rủi ro không?

Nhà Khang Điền muốn vay nợ 400 tỷ đồng không có bảo đảm: Có rủi ro không?

Nhà Khang Điền muốn vay nợ 400 tỷ đồng không có bảo đảm: Có rủi ro không?

Nhà Khang Điền muốn vay nợ 400 tỷ đồng không có bảo đảm: Có rủi ro không?

Nhà Khang Điền muốn vay nợ 400 tỷ đồng không có bảo đảm: Có rủi ro không?

Nhà Khang Điền muốn vay nợ 400 tỷ đồng không có bảo đảm: Có rủi ro không?

Nhà Khang Điền muốn vay nợ 400 tỷ đồng không có bảo đảm: Có rủi ro không?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác