Người tiêu dùng “tố” ăn gạo mầm Vibigaba của Lộc Trời có vị đắng và gây ngứa?

Sản phẩm gạo mầm Vibigaba được sản xuất bởi Tập đoàn Lộc Trời vừa bị người tiêu dùng phản ánh ăn vào có vị đắng và gây ngứa dù còn hạn sử dụng đến tận 3 tháng.

Người tiêu dùng “tố” ăn gạo mầm Vibigaba của Lộc Trời có vị đắng và gây ngứa?

Người tiêu dùng “tố” ăn gạo mầm Vibigaba của Lộc Trời có vị đắng và gây ngứa?

Người tiêu dùng “tố” ăn gạo mầm Vibigaba của Lộc Trời có vị đắng và gây ngứa?

Người tiêu dùng “tố” ăn gạo mầm Vibigaba của Lộc Trời có vị đắng và gây ngứa?

Người tiêu dùng “tố” ăn gạo mầm Vibigaba của Lộc Trời có vị đắng và gây ngứa?

Người tiêu dùng “tố” ăn gạo mầm Vibigaba của Lộc Trời có vị đắng và gây ngứa?

Người tiêu dùng “tố” ăn gạo mầm Vibigaba của Lộc Trời có vị đắng và gây ngứa?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác