Ngoài mì tôm Hảo Hảo, đã có những sản phẩm của Acecook từng bị thu hồi ở nước ngoài

Trước mì Hảo Hảo tôm chua cay và miến Good bị thu hồi tại Ireland, Acecook cũng đã có một số sản phẩm khác bị thu hồi tại nhiều nước trên thế giới

Ngoài mì tôm Hảo Hảo, đã có những sản phẩm của Acecook từng bị thu hồi ở nước ngoàiNgoài mì tôm Hảo Hảo, đã có những sản phẩm của Acecook từng bị thu hồi ở nước ngoàiPhở bò Peacook từng bị thu hồi tại Hàn Quốc do chứa Benzo(a)pyrenePhở bò Peacook từng bị thu hồi tại Hàn Quốc do chứa Benzo(a)pyreneNgoài mì tôm Hảo Hảo, đã có những sản phẩm của Acecook từng bị thu hồi ở nước ngoài

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác