Nghi vấn Cửa hàng sách Giáo dục bán hàng không rõ nguồn gốc?

Hàng loạt hàng hóa không có tem nhãn, đồ chơi trẻ em không dán tem hợp quy CR được bày bán tại hệ thống Cửa hàng sách Giáo dục, khiến dư luận đặt dấu hỏi về nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm này.

Nghi vấn Cửa hàng sách Giáo dục bán hàng không rõ nguồn gốc?

Nghi vấn Cửa hàng sách Giáo dục bán hàng không rõ nguồn gốc?

Nghi vấn Cửa hàng sách Giáo dục bán hàng không rõ nguồn gốc?

Nghi vấn Cửa hàng sách Giáo dục bán hàng không rõ nguồn gốc?

Nghi vấn Cửa hàng sách Giáo dục bán hàng không rõ nguồn gốc?

Nghi vấn Cửa hàng sách Giáo dục bán hàng không rõ nguồn gốc?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác