Nghi Sơn (Thanh Hóa): 17 ki ốt xây sai phép ở chợ Còng vẫn thách thức dư luận?

Mặc dù nhiều vi phạm về trật tự xây dựng tại chợ Còng đã được chỉ rõ, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Sai phạm kéo dài khiến dư luận không khỏi hoài nghi có sự bao che, hợp thức hóa sai phạm?

11 12 13 14 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác