Nghệ sĩ Quyền Linh quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trĩ Tâm như thuốc chữa bệnh

Những ngày qua, nhiều người phản ánh trên mạng xã hội Tiktok thường xuyên xuất hiện video quảng cáo của nghệ sĩ Quyền Linh với sản phẩm An Trĩ Tâm. Theo tìm hiểu của phóng viên, sản phẩm này không phải là thuốc và chưa được cấp phép quảng cáo.

Nghệ sĩ Quyền Linh quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trĩ Tâm như thuốc chữa bệnh

Nghệ sĩ Quyền Linh quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trĩ Tâm như thuốc chữa bệnh

Nghệ sĩ Quyền Linh quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trĩ Tâm như thuốc chữa bệnh

Nghệ sĩ Quyền Linh quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trĩ Tâm như thuốc chữa bệnh

Nghệ sĩ Quyền Linh quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trĩ Tâm như thuốc chữa bệnh

Nghệ sĩ Quyền Linh quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trĩ Tâm như thuốc chữa bệnh

Nghệ sĩ Quyền Linh quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trĩ Tâm như thuốc chữa bệnh

Nghệ sĩ Quyền Linh quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trĩ Tâm như thuốc chữa bệnh

Nghệ sĩ Quyền Linh quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trĩ Tâm như thuốc chữa bệnh

Nghệ sĩ Quyền Linh quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trĩ Tâm như thuốc chữa bệnh

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác