Ngang nhiên tư vấn, bán hàng không phép, Đông y Yến Nhi coi thường pháp luật?

Luật sư Nguyễn Sỹ Hoàng - Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý Hà Nội cho biết, với hành vi bán sản phẩm đông y khi chưa có giấy phép, ngang nhiên tư vấn, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe là thuốc là vi phạm pháp luật.

Ngang nhiên tư vấn, bán hàng không phép, Đông y Yến Nhi coi thường pháp luật?

Ngang nhiên tư vấn, bán hàng không phép, Đông y Yến Nhi coi thường pháp luật?

Ngang nhiên tư vấn, bán hàng không phép, Đông y Yến Nhi coi thường pháp luật?

Ngang nhiên tư vấn, bán hàng không phép, Đông y Yến Nhi coi thường pháp luật?

Ngang nhiên tư vấn, bán hàng không phép, Đông y Yến Nhi coi thường pháp luật?

Ngang nhiên tư vấn, bán hàng không phép, Đông y Yến Nhi coi thường pháp luật?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác