Ngang nhiên quảng cáo TPBVSK Vsanté Fradetox- saveur citron gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, qua hậu kiểm Cục đã phát hiện thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vsanté Fradetox- saveur citron vi phạm quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Ngang nhiên quảng cáo TPBVSK Vsanté Fradetox- saveur citron gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnhNgang nhiên quảng cáo TPBVSK Vsanté Fradetox- saveur citron gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnhNgang nhiên quảng cáo TPBVSK Vsanté Fradetox- saveur citron gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnhNgang nhiên quảng cáo TPBVSK Vsanté Fradetox- saveur citron gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnhNgang nhiên quảng cáo TPBVSK Vsanté Fradetox- saveur citron gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác