Nếu trường Đại học Điện lực không thực hiện nghiêm kết luận Thanh tra sẽ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải liên quan đến việc xử lý sai phạm tại trường Đại học Điện lực.

1

2

3

4

5

6

a

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác