Nan giải bài toán khu công nghiệp bị bỏ hoang (Bài 1: Khu công nghiệp “trùm mền”)

Rất nhiều diện tích đất nông nghiệp phải mất đi, nhường chỗ cho việc thành lập các khu công nghiệp (KCN). Thế nhưng, một nghịch lý đang xảy ra ở TT-Huế, có KCN sau khi hình thành nhiều năm trời vẫn để hoang hoặc có KCN chỉ lèo tèo vài nhà máy... gây lãng

Nan giải bài toán khu công nghiệp bị bỏ hoang (Bài 1: Khu công nghiệp “trùm mền”)

Nan giải bài toán khu công nghiệp bị bỏ hoang (Bài 1: Khu công nghiệp “trùm mền”)

Nan giải bài toán khu công nghiệp bị bỏ hoang (Bài 1: Khu công nghiệp “trùm mền”)

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác