Mỹ phẩm Mai Thảo Mộc ‘lừa dối’ khách hàng, đổi thành Dr Mai sau khi bị thu hồi, tiêu hủy

Mặc dù mới bị thu hồi, tiêu hủy sản phẩm Mai Thảo Mộc nhưng Công ty M.A.I Việt Nam vẫn ra “sản phẩm mới” Dr Mai, giống y hệt mỹ phẩm cũ không lâu.

Mỹ phẩm Mai Thảo Mộc ‘lừa dối’ khách hàng, đổi thành Dr Mai sau khi bị thu hồi, tiêu hủy

Mỹ phẩm Mai Thảo Mộc ‘lừa dối’ khách hàng, đổi thành Dr Mai sau khi bị thu hồi, tiêu hủy

Mỹ phẩm Mai Thảo Mộc ‘lừa dối’ khách hàng, đổi thành Dr Mai sau khi bị thu hồi, tiêu hủy

 

Mỹ phẩm Mai Thảo Mộc ‘lừa dối’ khách hàng, đổi thành Dr Mai sau khi bị thu hồi, tiêu hủy

Mỹ phẩm Mai Thảo Mộc ‘lừa dối’ khách hàng, đổi thành Dr Mai sau khi bị thu hồi, tiêu hủy

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác