Mỹ phẩm KBA dùng địa chỉ ‘ma’, thổi phồng công dụng chất lượng sản phẩm?

Công ty TNHH Mỹ phẩm KBA Việt Nam đang có dấu hiệu lừa dối người dùng, vi phạm quy định của pháp luật khi tự phong cho sản phẩm của mình có công dụng như: "điều trị mụn", "điều trị nám” bằng sản phẩm tế bào gốc.

Mỹ phẩm KBA dùng địa chỉ ‘ma’, thổi phồng công dụng chất lượng sản phẩm?

Mỹ phẩm KBA dùng địa chỉ ‘ma’, thổi phồng công dụng chất lượng sản phẩm?

Mỹ phẩm KBA dùng địa chỉ ‘ma’, thổi phồng công dụng chất lượng sản phẩm?

Mỹ phẩm KBA dùng địa chỉ ‘ma’, thổi phồng công dụng chất lượng sản phẩm?

Mỹ phẩm KBA dùng địa chỉ ‘ma’, thổi phồng công dụng chất lượng sản phẩm?

Mỹ phẩm KBA dùng địa chỉ ‘ma’, thổi phồng công dụng chất lượng sản phẩm?

Mỹ phẩm KBA dùng địa chỉ ‘ma’, thổi phồng công dụng chất lượng sản phẩm?

Mỹ phẩm KBA dùng địa chỉ ‘ma’, thổi phồng công dụng chất lượng sản phẩm?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác