Mỹ Hào (Hưng Yên): Chính quyền có buông lỏng việc quản lý đất đai?

Những năm gần đây, thị xã Mỹ Hào đã có những bước phát triển đột phá, theo hướng đô thị thông minh. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư hiện đại đã tạo động lực mạnh mẽ trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội....

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác