Long An: Thanh tra toàn diện dự án Khu công nghiệp Việt Phát chậm tiến độ nhiều năm

UBND tỉnh Long An vừa có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chưa thống nhất cho giãn tiến độ đối với dự án Khu công nghiệp Việt Phát (huyện Thủ Thừa, Long An). Đây là dự án có tiến độ triển khai chậm, gây lãng phí đất đai của tỉnh..

1 2 3 4 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác