Lợi dụng bán hàng online "thổi phồng" công dụng sản phẩm

Hiện nay, một số tổ chức, cá nhân lợi dụng hình thức bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe qua hình thức online, gọi điện thoại để tư vấn thổi phồng công dụng sản phẩm, sai quy định của pháp luật.

Lợi dụng bán hàng online

Lợi dụng bán hàng online

Lợi dụng bán hàng online

Lợi dụng bán hàng online

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác