Loạn vi phạm về quản lý đất đai và môi trường tại huyện Hoài Đức - Kỳ 3: Tập kết, chôn lấp phế thải trái phép, ai chịu trách nhiệm?

Sau bài phản ánh tình trạng nhà xưởng mọc trái phép trên đất nông nghiệp, người dân tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội còn bức xúc việc đất nông nghiệp của họ bị một số đối tượng đổ trộm phế thải, san lấp trái phép, khiến họ không thể canh tác.

37 38 39 40 41 42 43 44 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác