Loạn phí khám sức khỏe đi xuất khẩu lao động: Ai đang trục lợi?

Người có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài với ước mơ đổi đời đang phải oằn mình gánh nhiều khoản phí “giời ơi đất hỡi”. Ai đang trục lợi phí của người lao động?

Loạn phí khám sức khỏe đi xuất khẩu lao động: Ai đang trục lợi?

Loạn phí khám sức khỏe đi xuất khẩu lao động: Ai đang trục lợi?

Loạn phí khám sức khỏe đi xuất khẩu lao động: Ai đang trục lợi?

 

 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác