Lộ thêm chiêu thức 'nhân bản' danh tính bác sỹ trong hoạt động kinh doanh TPBVSK Shami Xoan

PV Chất lượng Việt Nam Online (VietQ) trong hành trình đi tìm bản chất dối trá của những người kinh doanh sản phẩm Shami Xoan còn ghi nhận thêm thủ đoạn “nhân bản” uy tín của bác sỹ nổi tiếng tạo ra “ma trận” lừa dối khách hàng.

Lộ thêm chiêu thức 'nhân bản' danh tính bác sỹ trong hoạt động kinh doanh TPBVSK Shami Xoan

Lộ thêm chiêu thức 'nhân bản' danh tính bác sỹ trong hoạt động kinh doanh TPBVSK Shami Xoan

Lộ thêm chiêu thức 'nhân bản' danh tính bác sỹ trong hoạt động kinh doanh TPBVSK Shami Xoan

Lộ thêm chiêu thức 'nhân bản' danh tính bác sỹ trong hoạt động kinh doanh TPBVSK Shami Xoan

Lộ thêm chiêu thức 'nhân bản' danh tính bác sỹ trong hoạt động kinh doanh TPBVSK Shami Xoan

Lộ thêm chiêu thức 'nhân bản' danh tính bác sỹ trong hoạt động kinh doanh TPBVSK Shami Xoan

Lộ thêm chiêu thức 'nhân bản' danh tính bác sỹ trong hoạt động kinh doanh TPBVSK Shami Xoan

Lộ thêm chiêu thức 'nhân bản' danh tính bác sỹ trong hoạt động kinh doanh TPBVSK Shami Xoan

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác