LDG Group xây “chui” gần 600 căn nhà tại dự án Viva Park

Dù chưa được cấp phép về xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhưng gần 600 căn nhà trong dự án Viva Park đã được Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG Group) thực hiện xây dựng.

LDG Group xây “chui” gần 600 căn nhà tại dự án Viva Park

LDG Group xây “chui” gần 600 căn nhà tại dự án Viva Park

LDG Group xây “chui” gần 600 căn nhà tại dự án Viva Park

LDG Group xây “chui” gần 600 căn nhà tại dự án Viva Park

LDG Group xây “chui” gần 600 căn nhà tại dự án Viva Park

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác