“Lật tẩy” đường dây lừa đảo XKLĐ “chui” (Kỳ 1): Sự trở về từ “địa ngục trần gian”

Ngôn ngữ bất đồng, không một xu dính túi, cũng không thể có được việc làm, nhóm lao động bị “lừa” xuất khẩu “chui” sang Bờ Biển Ngà đã phải trải qua những tháng ngày sống trong “hoảng loạn”…

9 10 11 12 13 14 15

21

16 17 18 19

22 20 

 

 

 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác