Lam Sơn xã Minh Cường tiến hành họp triển khai đánh số, gắn biển số nhà trên địa bàn

Thực hiện việc đặt tên ngõ, ngách, đánh số và gắn biển số nhà cho các khu dân cư và công trình công cộng trên địa bàn thôn Lam Sơn nhằm góp phần từng bước hoàn chỉnh đô thị loại IV, xây dựng thôn Lam Sơn, huyện Thường Tín ,văn minh, tiện ích

Đưa việc gắn biển số nhà vào nền nếp, xử lý các trường hợp tự gắn biển số nhà, tên đường… là những công việc đang được các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai. Tăng cường quản lý việc gắn biển số nhà góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, bảo đảm quản lý hành chính, an ninh trật tự, đồng thời giúp người dân và các tổ chức thuận lợi trong giao dịch, liên lạc.

6492-20210529172656.jpg

Thực hiện việc gắn biển số nhà; biển chỉ dẫn công cộng trên các tuyến đường, tuyến phố, ngõ, ngách, thuộc tuyến đường, tuyến phố đã được cấp có thẩm quyền đặt tên, nằm trên địa giới hành chính thôn Lam Sơn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín. Theo đó, đối tượng áp dụng gồm nhà ở, công trình xây dựng đã có, được xây dựng trên các tuyến giao thông trong khu vực thôn; Nhóm nhà, ngôi nhà, công trình xây dựng tại khu nhà ở, khu công trình công cộng, khu công trình xây dựng tập trung được xây dựng theo quy hoạch và dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

6490-img0106.jpg

Qua đó, sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện yêu cầu giao tiếp, tiếp nhận các thông tin một cách thuận tiện nhất, đồng thời thể hiện tính khoa học, văn minh đô thị trong công tác quản lý đô thị và điểm dân cư đô thị, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị và tạo điều kiện cho công tác quản lý hành chính, an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc, dân cư và làm các thủ tục liên quan đến địa chỉ theo quy định của pháp luật.

6491-20210115102903.jpg

Thông qua đó, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý về nhà ở, đất đai cũng như quản lý Nhà nước về dân cư để xây dựng quê hương ngày một văn minh hiện đại.hơn.

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác