Kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Á được nghiên cứu sản xuất bằng 18,98 tỷ đồng ngân sách nhà nước?

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết, kit xét nghiệm Covid-19 do Học viện Quân y phối hợp với Công ty Việt Á nghiên cứu sản xuất từ tháng 2/2020 đến tháng 10/2021, với tổng kinh phí thực hiện 18,98 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Á được nghiên cứu sản xuất bằng 18,98 tỷ đồng ngân sách nhà nước?

Kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Á được nghiên cứu sản xuất bằng 18,98 tỷ đồng ngân sách nhà nước?

Kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Á được nghiên cứu sản xuất bằng 18,98 tỷ đồng ngân sách nhà nước?

Kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Á được nghiên cứu sản xuất bằng 18,98 tỷ đồng ngân sách nhà nước?

Kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Á được nghiên cứu sản xuất bằng 18,98 tỷ đồng ngân sách nhà nước?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác