Kiên Giang: Nhiều sai phạm tại trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc

Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Kiên Giang đã chỉ ra nhiều sai phạm của trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc liên quan tới công tác tài chính, việc quản lý sử dụng tài sản công…

Kiên Giang: Nhiều sai phạm tại trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc

Kiên Giang: Nhiều sai phạm tại trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc

Kiên Giang: Nhiều sai phạm tại trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc

Kiên Giang: Nhiều sai phạm tại trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc

Kiên Giang: Nhiều sai phạm tại trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc

Kiên Giang: Nhiều sai phạm tại trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc

Kiên Giang: Nhiều sai phạm tại trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác